De concerten zijn achter de rug. 
We willen iedereen bedanken die op  enigerlei wijze betrokken is geweest bij de tot standkoming van dit project.  
Wie weet tot een volgende keer.