Meezingen

Wilt u ook met het Projectkoor Regio Vocaal meezingen?  Leuk!!

Het streven is, om binnen de grenzen van de mogelijkheden, een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau te behalen met een beperkt aantal repetities. Zangervaring is daarbij enigszins noodzakelijk kennis van notenschrift geen must maar hangt af van individuele kwaliteiten t.a.v. het instuderen . Plezier in het zingen is het belangrijkst, maar het streven naar perfectie zal zeker aanwezig moeten zijn. Projectkoor Regio Vocaal kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag. Deelname is voor iedereen mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Als organisatie streven wij naar een zo goed mogelijk eindresultaat. Om dat te behalen ontkomen we er niet aan om enkele richtlijnen op te zetten waar aan moet worden voldaan. Zoals o.a.:

  • U bent bereid en in staat de partijen zelfstandig in te studeren middels aangeleverde bladmuziek en audiomateriaal. Dit is ruim voor het begin van de repetities beschikbaar, waardoor u genoeg tijd heeft om zich voor te bereiden. Tijdens de repetities is het niet de bedoeling dat er nog partijen worden ingestudeerd. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan koorvorming, stemvorming en interpretatie.
  • Van de koorleden wordt verwacht dat zij in beginsel bij alle repetities aanwezig zullen zijn, tenzij er sprake is van een dringende (privé-) omstandigheid die dit verhindert. In geval van regelmatig verzuim zal worden bekeken of deelname aan het concert nog mogelijk is. 
  • U bent ingeschreven wanneer het inschrijfgeld voor het project volledig betaald is.

    Heeft u nog vragen of zin om een mee te doen? Neem contact op of meld u aan via ‘inschrijven’.