Privacyverklaring

Privacyverklaring
Formulieren op regiovocaal.nl m.b.t. de wet op de privacy (AVG)

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om (persoons)gegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze computer en harde schijven t.b.v. back-ups. Tevens op onze account van onze hosting (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden indien nodig door één van onze medewerkers verwerkt.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek, bestelling van entreekaarten of relevante informatie t.b.v. een productie. Naast de gegevens die u zelf invult wordt de datum van inzending opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen. De gegevens worden niet aan personen en/of instanties verstrekt die niets met onze organisatie te maken hebben.

Opslag van gegevens

 • Formulieren aanmeldingen
  Voor formulieren op pagina’s binnen regiovocaal.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van eventuele website statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde service. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.

 

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken
 • via info@arwinkluft.nl een klacht in te dienen.


* Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Het is daarom mogelijk dat uw gegevens ( tijdelijk) nog in de back-ups blijven staan totdat deze zijn overschreven.

Verder goed om te weten

 • Uw gegevens (mailadres) kunnen sporadisch worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe concerten die door projectkoor Regio Vocaal worden uitgevoerd of door Arwin Kluft producties zijn geproduceerd of georganiseerd al dan niet in een samenwerkingsverband. Dit zal alleen aan de orde zijn wanneer u eerder toegangskaarten heeft besteld of te kennen heeft gegeven op de hoogte te worden gehouden.
 • Wij maken geen gebruik van cookies.
 • Wij maken geen gebruik van Nieuwsbrieven